O Kancelarii

Kancelaria powstała w 2007 r. i od początku jej powstania specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze prawnej szeroko rozumianego obrotu gospodarczego. Założyciel Kancelarii – radca prawny Bogdan Paweł Podleśny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku – posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług prawnych. Z uwagi na stałą współpracę z renomowanymi kancelariami notarialnymi i komorniczymi oraz rzeczoznawcami majątkowymi, Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsięwzięć wykraczających poza typowe doradztwo prawne.

Do najczęściej realizowanych przez Kancelarię zleceń należy:

 • obsługa prawna transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami,
 • obsługa prawna przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych,
 • postępowania (polubowne, sądowe i komornicze) związane z dochodzeniem należności (ze szczególnym uwzględnieniem odszkodowań i zadośćuczynień
  w związku z czynami niedozwolonymi oraz płatnościami z tytułu transakcji handlowych),
 • obsługa kontraktowa (przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów) w obrocie handlowym,
 • reprezentacja procesowa przed sądami (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym)
  w sprawach o znacznym stopniu skomplikowania prawnego i faktycznego.

Wybrani Klienci, przedsięwzięcia i projekty, których obsługę prawną zapewniła Kancelaria:

 • Długoletnia obsługa prawna dewelopera realizującego inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego w Trójmieście i okolicach, o łącznej wartości przedsięwzięć inwestycyjnych przekraczającej 50 mln zł.
 • Audyt prawny nieruchomości komercyjnej położonej na Wyspie Spichrzów w Gdańsku na potrzeby finansowania inwestycji w zakresie obiektu hotelowego,
  o wartości ok. 50 mln zł.
 • Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z udziałem takich jednostek i Skarbu Państwa, w tym obsługa prawna wiodącej Spółki zajmującej się przyciąganiem i wsparciem inwestorów w Polsce północnej.
 • Obsługa prawna spółek zajmujących się dochodzeniem odszkodowań i innych roszczeń związanych z czynami niedozwolonymi.
 • Obsługa prawna budowy, wyposażenia, komercjalizacji i bieżącego funkcjonowania obiektu biurowo-laboratoryjnego o powierzchni ok. 40.000 m 2 (współfinansowanego ze środków europejskich), o łącznej wartości przekraczającej 150 mln zł.
 • Obsługa prawna transakcji nabycia terenów poprzemysłowych wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nabywającej, o łącznej wartości 125 mln zł.
 • Obsługa prawna projektu infrastrukturalnego (współfinansowanego ze środków europejskich) w zakresie budowy systemu transportu zbiorowego w jednym z miast wojewódzkich Polski północnej, o wartości przekraczającej 100 mln euro.

Kancelaria objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC radców prawnych oraz dodatkowym ubezpieczeniem OC w związku z prowadzoną działalnością.