O kancelarii

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Do najczęściej realizowanych przez Kancelarię zleceń należy:

obsługa prawna transakcji z zakresu obrotu nieruchomościami,

obsługa prawna przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych

obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego

euro-price-list

prowadzenie w imieniu kredytobiorców procesów sądowych na tle kredytów bankowych powiązanych z walutami obcymi (CHF, EUR)

postępowania (polubowne, sądowe i komornicze) związane z dochodzeniem należności (ze szczególnym uwzględnieniem odszkodowań i zadośćuczynień w związku z czynami niedozwolonymi oraz płatnościami z tytułu transakcji handlowych)

obsługa kontraktowa (przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów) w obrocie handlowym

reprezentacja procesowa przed sądami (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym) w sprawach o znacznym stopniu skomplikowania prawnego i faktycznego.

Kancelaria objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC radców prawnych oraz dodatkowym ubezpieczeniem OC w związku z prowadzoną działalnością.

Wybrani Klienci, przedsięwzięcia i projekty, których obsługę prawną zapewniła Kancelaria: