Skarga kasacyjna banku nie przyjęta przez Sąd Najwyższy

Z satysfakcją informujemy, że Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od korzystnego dla Klientów Kancelarii wyroku w sprawie „frankowej”. Odmowa nie jest zaskoczeniem – w sprawach tego typu niewiele kwestii wymaga wyjaśnienia, a wyłącznie temu mogłoby służyć merytoryczne zajęcie się sprawą przez Sąd Najwyższy. Z obecnej sytuacji zdaje sobie sprawę również sektor bankowy, ponieważ coraz rzadziej banki decydują się na składanie takich skarg.

Dla przypomnienia – nawet złożenie takiej skargi przez bank co do zasady nie wstrzymuje możliwości żądania przez kredytobiorców zwrotu zasądzonych kwot i wykreślenia hipoteki.