Banki nie mają prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Dziś Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał opinię, w której wykluczył możliwość żądania przez banki od konsumentów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku nieważnej umowy kredytu. Wskazał w niej m.in. że obecna sytuacja jest konsekwencją stosowania przez banki nieuczciwych umów, a „strona nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania”
Rzecznik stwierdził natomiast, że prawo Unii Europejskiej nie zabrania żądania przez konsumentów takiego wynagrodzenia od banków. Co więcej – wskazał przy okazji, że konsumentowi przysługują odsetki od żądanych kwot od momentu wezwania do zapłaty, a nie od rozprawy sądowej czy wyroku.
Opinia potwierdza to, co czym informowaliśmy naszych Klientów od samego początku – prawo wspólnotowe nie pozwala na stosowanie przez banki takiego „straszaka”.
Wyrok TSUE w tej sprawie zapadnie w najbliższych kilku miesiącach, ale nawet w sektorze bankowym nikt już się nie łudzi, że będzie korzystny dla banków.