Skarga kasacyjna banku nie przyjęta do rozpoznania

Uprzejmie informujemy, iż w jednej ze spraw sądowych dotyczącej umowy kredytu powiązanego z CHF, Sąd Najwyższy postanowił nie przyjmować do rozpoznania skargi kasacyjnej banku od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Oznacza to, że Sąd Najwyższy nie będzie merytorycznie rozstrzygał tej skargi, ponieważ w sprawie nie występuje istotne zagadnienie prawne, ani nie istnieje potrzeba wykładni przepisów.

Odnotowujemy, iż wobec korzystnego dla kredytobiorców orzecznictwa Sądu Najwyższego, banki coraz częściej rezygnują z wniesienia skargi kasacyjnej – co w świetle nikłych szans powodzenia i kosztów z tym związanych wydaje się działaniem zrozumiałym.